UV štampa

UV štampa spada u grupu najsavremenijih oblika štampe. Tehnologija štampe se bazira na brzom sušenju boje, čime omogućava štampu na skoro svim materijalima: drvetu, staklu, metalu, kliritu, papiru, koži, plastici itd.

Prikazana 2 rezultata