Ploterska štampa

Opis

Ploterska štampa podrazumijeva štampu i katovanje velikih formata na različitim materijalima. Izuzetan kvalitet garantuje novoinstalirana oprema poslednje generacije ali i angažovanje profesionalnih dizajnera, sa kojima možete komunicirati u težnji da željeni otisak bude izvanredan. Brzina i jednostavnost grafičke pripreme zatim mogućnost štampanja sa svih digitalnih medija, praktično bez ograničenja formata, čine osnovnu prednost u odnosu na druge vrste štampe. Bilborde, postere, PVC naljepnice i reklame za izloge… za kratko vrijeme možete odštampati u našem Dizajn studiju. Materijali na kojima radimo se odlikuju postojanošću, laki su za lijepljenje na staklene ili druge površine i ne ostavljaju trag prilikom odlijepljivanja.

Dodati:

Vrste materijala:

  • PVC FOLIJA, koristi se za reklamne panoe, izloge, razne vrste reklama, brendiranje vozila. Odlikuje se otpornošću na spoljne uslove. Možete odabrati providnu, bijelu ili zlatnu boju.
  • PVC CERADNO PLATNO, najčešće se koristi za reklamne panoe montažnog tipa i reklame koje zahtijevaju dugotrajnu upotrebu u spoljnim uslovima.
  • ONE WAY VISION ILI PERFORIRANA FOLIJA, predviđena je za  brendiranje izloga, prozora, staklenih vrata ili zadnjih stakala vozila itd.
  • FOTO I POSTER PAPIR, koristi se za štampu plakata, postera, fotografija velikih formata… Na raspolaganju je u mat ili sjajnoj varijanti.
  • KANVAS ILI TZV. SLIKARSKO PLATNO, koristi se kod štampe umjetičnih dijela, fotografija ili različitih idejnih rješenja.
  • TERMO FOLIJA ZA TKANINE, folije namijenjene za toplotni nanos odštampane ili isječene folije sa vašom pripremom na majice i ostale podesne tkanine.